Loading...
imgloding

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಉಮೇಶ್ .ವಿ. ಕತ್ತಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Publication : Regarding Exces MRP [Maximum Retail Price] And Short Weightage In Fair Price Depo's. Notification : Regarding New Fee Structure | Draft Copy Only If Any Queries Please Contact Department
<

ಈ ಹಿಂದೆ “ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ” ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತೆ “ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ” ಎಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


ಇಲಾಖೆಯ ಧ್ಯೇಯವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡುವ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
Installations
Please Follow the Instruction below
To install the prerequisites application.
To configure your system to access digital signature before using the
E-Mapan Application.
To get more Installation Help.
Bank Details
Payment Mode for Making the Payment
Instant Payments 1). Credit Card
2). Debit Card / Net banking
Deferred Payments 1). NEFT
2). RTGS
Bank Details for NEFT & RTGS
Bank Name VIJAYA BANK
Branch Name Race Course Road Branch
Account Name LMD
Account Number 117801010024178
IFSC Code VIJB0001178
Important Links
Reference Site Links
Visit KIADB website for industrial area details
Please visit Advantage Karnataka for more information
How to Fill..?
Go through the PDFs to know how to fill the Application for New Proposal
Follow the instructions before filling application
Mandatory Document
Sample application form
Other Status
Investor Help FAQ's ?
  • ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ / ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
    ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

  • ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವನಿ ಇನ್ಫೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(KEONICS), ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ